خانه / شورای انتظامی

شورای انتظامی

تفاهم فی مابین کمیته اجرائی کنترل نظارت با اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان

019

بدینوسیله با عنایت به مسئولیت مدنی مهندسان ناظر در قبال پروژه های مورد تعهد وبه جهت پیشگیری از محکومیت در شعب اداره کار و امور اجتماعی لازم است مهندسان ناظر در زمان بازدیدهای میدانی ضمن بررسی های فنی، عدم رعایت هر گونه نکات ایمنی و بکارگیری عوامل اجرائی فاقد صلاحیت فنی را به شهرداریها اعلام و مطابق ماده 105 از ...

ادامه مطلب »
bigtheme